gis rs gps
  •  
  • 首页
  •  
  •  
  • 新建页面
  •  

 

2012
04-05
如何校正GE上的路径kml文件
分类: | 查看: 1145 | 评论(3)

从google地图上规划好的路径生成kml文件后导入GE,发现整条线路往东偏移了大约500米,如何将校正路径kml文件?

正在加载评论列表...
正在加载评论页面...